Kapitaalpassiviteit

Deze column verscheen op 23 december 2011 op MarketUpdate.nl.

Eén van de belangrijkste economische vragen wordt door deze crisis ondergesneeuwd. Dat is hoe de reële economie ervoor staat? Het financiële geweld is nu eenmaal alles overheersend. De reële economie wordt door het gevoerde monetaire beleid ondergraven: het zorgt voor een misallocatie van middelen.

Het mes snijdt aan twee kanten
Wat produceert een huis? Het is wellicht een ongebruikelijke vraag, maar als u er een antwoord op probeert te vinden dan komt vermoedelijk uit bij immateriële zaken. Bijvoorbeeld woongenot. Maar de vraag is relevant vanwege iets anders; want waar investeren wij ons kapitaal in en waarin niet?

Continue reading “Kapitaalpassiviteit”

Hypotheekrenteaftrek in tien stellingen

…en tien voetnoten

  1. De hypotheekrente aftrek is een subsidie ter bevordering van eigen woningbezit.
    Alleen mensen die geen hypotheek hebben maar wel in het bezit zijn van de eigendomsakte hebben een eigen woning. Woningen gefinancierd met een hypotheek zijn in een zekere zin (en in een zekere mate), technisch bezien, huurwoningen. Hoe meer hypotheekvrije woningen des te beter!
  2. De hypotheekrente aftrek is een winstsubsidie aan het bankwezen.
    Omdat de rentelasten van een hypotheekgever (een ‘woningeigenaar’) gesubsidieerd worden kan deze een hogere schuld dragen. Omdat banken krediet – wezenlijk – uit het niets creëren en de rente als ‘gratis’ winst bijschrijven, is er sprake van een constante indirecte staatssteun aan het bankwezen. Continue reading “Hypotheekrenteaftrek in tien stellingen”

De Nederlandse Woningmarkt: Berichtgeving en Analyses

Er zijn een aantal zaken die bij de berichtgeving omtrent de woningmarkt opvallen. De gemene deler laat zich simpel samenvatten. Belanghebbenden in de woningmarkt draaien de zaken om: “een lagere prijs is reden om nu in te stappen”.

Vertegenwoordigers die zich uitspreken over de woningmarkt eisen optimisme. De media krijgt een verantwoordelijkheid toebedeeld die het niet heeft. Zij moeten opteren voor optimisme. Het gevolg is dat de vraag of het optimisme niet volkomen misplaatst is, te gemakkelijk het onderspit delft. Continue reading “De Nederlandse Woningmarkt: Berichtgeving en Analyses”

Redt de Nederlandse woningmarkt! Maar hoe?! Plan B

De Nederlandse huizenprijzen zijn overgewaardeerd en dreigen in te storten. Deze overwaardering is in 2007 op 30 procent geschat (Herengrachtindex). Deze schatting werd eerder dit jaar onderschreven door het IMF. Bloomberg.comi meldde 24 november j.l. dat nabij het van Gogh Museum in Amsterdam de huizenprijzen met 13 procent zijn gedaald.

De oorzaak van de overwaardering van Nederlandse huizen is tweeledig. Ten eerste heeft De Nederlandsche Bank jarenlang een veel te ruim monetair beleid gevoerd. Hierdoor konden commerciële banken steeds meer schulden creëren. Ten tweede werd deze schuldcreatie door de Nederlandse overheid gesubsidieerd middels de hypotheekrente aftrek (HRA). Het financieringspotentieel van huizenkopers is hierdoor jarenlang veel te hoog geweest, met een zeepbel als gevolg.

Continue reading “Redt de Nederlandse woningmarkt! Maar hoe?! Plan B”