Welkom & Welcome

Beste lezer,

Welkom op mijn blog, welkom op mijn digitale platform. Deze plaats biedt mij de mogelijkheid om mijn kennis en ideeën, veelal over economie, met u te delen. U kunt uiteraard reageren mits dit gepaard gaat met beleefde omgangsvormen. Ik houd van discussie, dus als u iets leest waar u het niet mee eens bent, laat het weten! Het draait bij mij louter om de juistheid van de gebruikte argumenten.

Sommige stukken zullen in het Nederlands zijn, sommige in het Engels. Afhankelijk van de inhoud zal ik hierin een keuze maken. Bij mijn artikelen of opiniërende stukken hanteer ik een vrij eenvoudige hoofdvraag: hoe kan volledige vrijheid van welvaart bereikt worden? In die zin sta ik voor democratie en kapitalisme. Onpartijdigheid van het recht is de essentie van democratie en onpartijdig geld is de essentie van kapitalisme. Beide regelt men via het recht. Hoe deze zaken geregeld zijn, of mijn inziens geregeld zouden moeten zijn, is waar mijn aandacht met enige regelmaat naar uitgaat. Ex scientia pecuniae libertas! Of in het Nederlands, “uit kennis over geld volgt vrijheid”.

Met een vriendelijke groet,

Jaco Schipper

Disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Lezers wordt aangeraden zelf onderzoek te doen. Het is niet alleen leerzaam, het legt tevens de verantwoordelijkheid daar waar die hoort: bij u zelf.

Dear reader,

Welcome to my blog, welcome to my digital platform. This place on the world wide web provides me the opportunity to share with you my ideas and thoughts, mostly on economics. I invite you to respond provided you do so with polite manners. I love discussions, so if you read something with which you disagree, please let me know! In my opinion, it is all about making the most valid arguments.

Some articles will be in Dutch, some in English. Depending on the content I will make a choice. For my articles I use a fairly simple point of departure. My main subject of interest is: how can we achieve the freedom of wealth? In that regard, I stand for democracy and capitalism. Impartiality of the rule of law is the essence of any democratic society and an impartial money is the essence of capitalism. Both are achieved through implementing and adhering to an impartial rule of law. My interests focuses on questions of how so and/or how certain checks and balances need to be rearranged. Ex scientia pecuniae libertas. Or in English, “out of knowledge of money, freedom is borne”.

Yours sincerely,

Jaco Schipper

Disclaimer

The information on this website is not intended as professional investment advice or as a recommendation to make certain investments. Readers are advised and encouraged to do research themselves. It will not only benefit you in an educational way, it also puts the responsibility where it rightfully belongs: with you.