Over mezelf

Inleiding

Mijn naam is Jaco Schipper. Op 23 oktober 1979 werd ik geboren in het Diaconessenhuis, te Leiden. Na het doorlopen van de lagere school in mijn ouderlijk dorp Valkenburg (Z-H), de middelbare school in Leiden, ben ik in 1998 als 18-jarige student doorgegaan met leren aan de Universiteit Utrecht.

Augustus 2007 ben ik afgestudeerd als doctoraal student “Internationale Economie & Economische Geografie (IEEG)”. Gedurende mijn studenten-tijd heb ik tweemaal mijn studie onderbroken. Na het afmaken van mijn vaste curriculum in 2002, heb ik in het studiejaar 2002-2003 in het bestuur van studentenvereniging BITON de functie van praeses bekleed.

Na voorbereidingen te hebben gepleegd in 2004 voor een afstudeeronderzoek in Kenia, kwam het droevige nieuws dat mijn moeder een vorm van terminale kanker had. Eind 2005, na het overlijden van mijn moeder en een jaar mantelzorg, heb ik mijn studie met succesvol gevolg hervat.

Internationale Economie & Economische Geografie

De opleiding internationale economie en economische geografie (IEEG) werd eind jaren negentig aangeboden na het behalen van de propedeuse Sociale Geografie. Daar waar het in de sociale geografie gaat om de ruimtelijke expressie van elke vorm van menselijk handelen, spitst de opleiding IEEG zich concreet toe op de economie. Met andere woorden, economie op elke geografische schaal is onderwerp van gesprek.

Van de abstracte wiskundige modellen van micro- en macro-economie tot aan de lokale en/of regionale clustering van economische bedrijvigheid, en vele tussenliggende onderwerpen, zijn bij deze studie aan bod gekomen.

Daar waar het curriculum in mijn eerste doctoraal jaar werd gekenmerkt door een sterke nadruk op abstracte economie, werd in het tweede jaar de geografische expressie van economische bedrijvigheid behandeld. In het vierde en laatste jaar was er ruimte voor specialisatie en verdieping, met een nadrukkelijke geografische insteek bij het bestuderen van economie.

Waar het in de economische theorie voornamelijk draait om het gebruik van abstracte (wiskundige) modellen, draait het in de geografie veel meer om de menselijke dynamiek. Modellen zijn statisch, en bieden weinig ruimte voor dynamiek.

Mijn keuze voor specialisatie was snel gemaakt: internationalisering. Als klein kind interesseerde ik mij altijd al voor onderwerpen van algemeen belang. Om deze interesse met een vraag te duiden, heb ik mij altijd afgevraagd hoe wij ons verblijf op deze planeet kunnen veraangenamen. In de context van economie resulteert dat in de vraag, op welke manier de mensheid een globale verspreiding van welzijn en welvaart kan bewerkstelligen.

De combinatie van economie met een aanverwant vakgebied heeft een bijzonder leerzame en boeiende studie opgeleverd. Niet alleen is de benadering van geografie aan bod gekomen, ik heb bewust gekozen om mij ook te verdiepen bij geschiedenis en psychologie. Achteraf bezien, heeft het geboden wat ik hoopte: een vakgebied waar ik de wereld (een stukje) beter mee kan doorgronden. Economie is letterlijk mensenwerk, niet een wiskundig ABC-tje. Blijkbaar moet je de wiskunde eigen maken om tot deze conclusie te kunnen komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.